Food Related


In Food Related bestudeert Rosanne aan voedsel gerelateerde ervaringen en belevingen, welke zij artistiek vertaalt in verschillende interactieve verhaalprojecten.   

Food Related bestaat uit een virtueel platform waarop ervaringen, visies en recepten samengebracht en uitgewisseld worden, en een serie interactieve vertellingen waarin het artistieke experiment voorop staat. Voedsel vormt de thematische rode draad: veranderende eetgewoontes weerspiegelen de identiteitsproblematiek en benadrukken het lichamelijke aspect binnen de mediale context. In dit onderzoek naar de artistieke waarde, functie en mogelijkheden van narrative inquiry gaat het expliciet niet om het krampachtig behouden of romantiseren van traditionele leefwijzen, maar om het begunstigen van de overgangen en veranderingen die de inheemse bewoners van het noordpoolgebied doormaken.

Food Related maakt deel uit van het doctoraat in de kunsten dat Rosanne van Klaveren in 2009 gestart is aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

 

 

 

www.foodrelated.org