Futuristisch Platform Zeist


Het Futuristisch Platform Zeist (FPZ) doet onderzoek naar de invloed van de geschiedenis op de toekomst van de Zeister samenleving en roept de inwoners van Zeist via haar website op om op een andere manier dan gebruikelijk naar hun stad te kijken. Dit virtuele genootschap brengt het verleden en de toekomst van Zeist in kaart, legt verbanden en roept op tot discussie.

Het FPZ gebruikte het Internet als een algemeen toegankelijk discussieplatform. Uitgangspunten voor de discussies waren de op het eerste gezicht vreemde activiteiten die verschillende beeldend kunstenaars tijdens het project Taalspoor in de gemeente Zeist uitvoerden. Die gebeurtenissen werden op het platform verbonden met feiten en verhalen uit de geschiedenis van Zeist. Informatie over de bestuursleden, notulen en een discussie over het wel of niet publiceren van een vaag onderzoek naar aardstralen, vindt kriskras door het gebeuren plaats. Het resultaat is een veelzijdig verhaal met een eigen waarheid en een eigenzinnige verklaring van de gebeurtenissen.

Dit project werd door Rosanne van Klaveren en Marco Holmer (Het Verhalenbedrijf) in 2003 in opdracht van Taalspoor uitgevoerd.

 

 

Futuristisch Platform Zeist