Wie  /   Wat   /  Waarom


Bij alle nieuwe media ontstaat de drang naar een nieuwe toepassing van een eeuwenoude behoefte: het vertellen van verhalen. Digitales Verhaalprojecten zoekt naar werkbare verhaalvormen voor o.a. internet.

Met de opkomst van nieuwe media veranderen ook de mogelijkheden voor kunst in de openbare ruimte. Locatiegebonden kunst hoeft niet automatisch een tastbaar beeld in een park te zijn. Verhaalprojecten geven de betekenis of identiteit van een locatie vaak sterker weer, en maken participatie van bijvoorbeeld buurtbewoners mogelijk. Een internetproject beschikt over krachtige communicatiemiddelen en kan eveneens kunstzinnig zijn. Minstens zo waardevol is de mogelijkheid om processen of ontwikkelingen in de tijd vast te leggen.

Er heerst momenteel een drift tot het vastleggen van persoonlijke en lokale verhalen. Daarom experimenteert Digitales Verhaalprojecten ook met het verzamelen van herinneringen. 

 

 

 

 

 

 

 Rosanne van Klaveren
 Brouwerij Loriersstraat 35
 3320 Hoegaarden, BE
 +32/16895535  of  +32/478356575

rosanne@foodrelated.info  /  www.rosannevanklaveren.nl